Min Portfölj

Läs mer om varför de heter som de gör här!

A1 Drivhuset ( ISK – Värdetillväxt/Förhoppningsbolag )
EyeonID

A2 Växthuset ( ISK – Preferensaktier )
SBB
Klövern
Akelius

A3 Åkermark ( ISK – Svenska bolagen )
Hemfosa Fast.
Castellum
Swedbank
Skanska
Investor
Swedish Match
Axfood
SkiStar
Beijer Alma
Assa Abloy
ÅF
Boliden
SCA

A3 Gödsel ( Belåning )
Kreditkonto ( Målet är 10% gödsling utav den Svenska åkermarken )

A4 Utlandsåkern ( KF – Utländska bolagen )
Marine Harvest
Pepsi
Medtronic
AbbVie Inc.
Procter & Gamble
AT&T
IBM
3M
Johnson & Johnson
Realty Income Corp.

Totalt portföljvärde cirka 70’000 kr med en DA på 4,15%

PORTFÖLJFÖRDELNING
Målet är att nå en fördelning på cirka 4,35% per aktie för att hålla portföljen jämnt fördelad. Dock just nu ligger jag cirka 10% i Castellum men det är något som löser sig med tiden. Resten är dock ganska jämlikt.

UTDELNINGSCHEMA
Klassisk bombmatta som skall upp. De utländska innehaven är räknade efter dragen källskatt på 15%. Absolut så kan det vara mer effektivt att inte fokusera på att ha sin utdelning utspridd och kanske satsa på bolag med högre tillväxt samt säkrare utdelning. Men jag tycker jag har nått en god kompromiss.
Kolla mitt utdelningsschema här!